Sposoby płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) płatnością w systemie bankowości elektronicznej na stronie sklepu www.sklep.smooththefruit.pl,