Informacje o projekcie

 

Problem z A&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie systemu ERP w A&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

 

Celem projektu jest wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B) oraz wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E).Projekt ma na celu wdrożenie systemu ERP składającego się na moduły ERP z wersją mobile, sklep internetowy, integrację sklepu internetowego z ERP, integrację obecnego systemu POS z ERP oraz intranetnet zintegrowany z ERP. Projekt realizowany w okresie 01.09.2018 - 30.09.2020r. na obszarze województwa opolskiego.

Całość działań pozwoli usprawnić procesy zarządcze (ERP) związane z marketingiem i sprzedażą, produkcją i gospodarką materiałową, prawem, księgowością i finansami oraz zasobami ludzkimi. Projekt realizowany bezpośrednio przez A&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Efekt : Realizacja projektu przyczyni się do: ograniczenia zużycia nieodnawialnych surowców, zmniejszenia zanieczyszczeń wód, powietrza lub gleby, poprawy gospodarowania odpadami, upowszechnienia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii itp. [- recykling odpadów (wdrożenie systemu zmniejszy liczbę odpadów, lepsze wykorzystanie surowca pod produkcję).- zmniejszenie liczby papieru].

Projekt wpłynie na modernizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa: marketing i sprzedaż, produkcja i gospodarka materiałowa, prawo, księgowość i finanse, zasoby ludzkie. Projekt wpływa na innowacyjność oferowanych produktów/usług na poziomie przedsiębiorstwa­­­

 

Dofinansowanie projektu z UE: 159 404,00 zł